जाह्नवी संस्कृत ई-जर्नल ISSN 0976-8645Mountain View

 

विवरणम्- लोकार्पणकर्ता- विद्यावाचस्पति-प्रवचनकेसरी महामहिमराष्ट्रपतिसभाजितः डा. वी. प्रभञ्जनाचार्यः।, स्थानम्- कर्णाटकसंघप्रेक्षागृहम्, तिथिः- २१/०५/२०१७,
लोकार्पणप्रतिनिधिः- लोयेलामहाविद्यालयीयः विद्वान् डा. सुमन-आचार्यः ।, विशेषोपस्थितिः विद्वान् सुनील-आचार्यः, बंगलुळुस्थजैनमहाविद्यालयीयः ।

NOTE- Open with INTERNET EXPLORER for best view.

 
This web site is sponsored, designed, maintained & developed by: Bipin Kumar Jha. All right reserved- Bipin Kumar Jha & Varsha Jha.